Tarieven

Hieronder staan de tarieven voor 2019 en 2020. De prijzen zijn inclusief onderhoudsbijdrage.
De tarieven voor wederinhuur, voor 10 jaar (voor 5 jaar zijn deze prijzen de helft), zijn:
St. Calixtuskerkhof Tarief 2019 Tarief 2020
Zerken € 775,- € 775,-
Staande monumenten € 720,- € 720,-
Kindergraven € 450,- € 450,-
St. Martinuskerkhof Tarief 2019 Tarief 2020
Zerken / Tombes € 705,- € 705,-
Staande monumenten € 645,- € 645,-
Kindergraven € 345,- € 345,-
* De namen voor de graven waarvan in 2020 de rechten verlopen en die voor WEDERINHUUR in aanmerking komen, staan, vanaf 1 Januari 2020, op de lijsten die in de mededelingenkastjes hangen op het St.Calixtus- en op het St.Martinuskerkhof. Voor zover er een kontaktadres bekend is zal in het eerste kwartaal van het jaar 2019 naar dit adres een rekening worden gestuurd. Indien geen rekening wordt ontvangen, gelieve men in de loop van het jaar 2019 contact met de administratie op te nemen. In een aantal gevallen is het kontaktadres niet meer juist, omdat eventuele wijzigingen niet zijn doorgegeven.

Sedert 1 januari 1999 is naast het bedrag aan grafrechten ook een bedrag verschuldigd voor het algemeen onderhoud van het kerkhof.

De betaling van de verschuldigde grafrechten kan als volgt plaatsvinden:
- Postgiro rek.nr.NL 69 INGB 0001 0969 15 t.n.v. Stg. St. Calixtus Eindhoven
- Rabobank rek.nr.NL19 RABO 0151 3003 13 t.n.v. Stg. St. Calixtus Eindhoven

Bij de betaling s.v.p. de naam van de overledene(n) en het grafnummer vermelden.

Mocht u vragen hebben over de grafrechten of betaling, dan kunt u op woensdag terecht op KWC Tongelre, 't Hofke 153 in Eindhoven. Onze administratie is dan open van 10.30-14.30 uur.

Voor verdere inlichtingen kunt u zich ook digitaal of via de telefoon wenden tot de administratie:

L.Verhulst- van der Aalst
06-22976471 |